ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΥ-2022-2023