Σε συνέχεια της ενημέρωσης σας για τον τρόπο καταβολής των εξόδων ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ/ ΚΡΙΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ από 01/09/2022 έως 31/12/2022, παρακαλούμε όπως πέραν της συμπλήρωσης της φόρμας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ από τα σωματεία σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση , νααποστείλετε έως 31/01/2022 τις αντίστοιχες λίστες αγώνων και ποσών (όπως γινόταν μέχρι σήμερα) με σκοπό την διασταύρωση στοιχείων.