Ενημερώνουμε τα σωματεία- μέλη μας για το επικείμενο άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων για το έτος 2023, που μας εστάλη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Όπως συστήνει και η Γ.Γ.Α, έτσι και εμείς  σας συστήνουμε να υποβάλλετε σχετικά γρήγορα την υποβολή αίτησης, ώστε να διαπιστωθούν εγκαίρως τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

*Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα δύο επισυναπτόμενα έγγραφα (Οδηγίες της Γ.Γ.Α και ΦΕΚ), ειδικά της επισημάνσεις 1 & 2 του 1ου επισυναπτόμενου.

Σημαντικές ημερομηνίες (υπάρχουν και στην 1η επισήμανση των οδηγιών της Γ.Γ.Α):

  • Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο το 2022: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης έως 20/04/23
  • Για εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο το 2022 που θέλουν να προσθέσουν άθλημα στο Μητρώο: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης έως 20/04/23
  • Για εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο το 2022: Υποχρεωτικά Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης έως 30/06/23
  • Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο το 2022 που είναι νέα μέλη Ομοσπονδιών: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης έως 30/06/23

Τα σημαντικά πεδία που χρίζουν προσοχής θα τα δείτε στην  2η επισήμανση των Οδηγιών  (σε σύγκριση με την περσινή αίτηση (2022) δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές).

ΜΗΤΡΩΟ-2023-Προς-Αθλητικές-Ομοσπονδίες_-Ενώσεις-και-Σωματεία FEK-2023-Tefxos-B-00359-downloaded-27_01_2023