ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023