Υπενθυμίζουμε στα σωματεία-μέλη μας τις καταληκτικές ημερομηνίες εγγραφής και επανεγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ για το έτος 2023:

  • Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο το 2022: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης έως 20/04/23
  • Για εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο το 2022 που θέλουν να προσθέσουν άθλημα στο Μητρώο: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης έως 20/04/23
  • Για εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο το 2022: Υποχρεωτικά Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης έως 30/06/23
  • Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο το 2022 που είναι νέα μέλη Ομοσπονδιών: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης έως 30/06/23

Συστήνουμε να υποβάλλετε σχετικά γρήγορα την υποβολή αίτησης, ώστε να διαπιστωθούν εγκαίρως τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

*Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα δύο επισυναπτόμενα έγγραφα (Οδηγίες της Γ.Γ.Α και ΦΕΚ), ειδικά της επισημάνσεις 1 & 2 του 1ου επισυναπτόμενου.

-Έγγραφο με Οδηγίες ΓΓΑ:
ΜΗΤΡΩΟ-2023-Προς-Αθλητικές-Ομοσπονδίες_-Ενώσεις-και-Σωματεία.pdf

-ΦΕΚ:
FEK-2023-Tefxos-B-00359-downloaded-27_01_2023.pdf