ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΗΤΩΝ – ΚΡΙΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΚΑΘ (11-15/5/2023)