ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ –ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Θ
ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ –ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Θ.
Εχοντας υπ’όψη:
α) Τα άρθρα 6,7,9,11,15,25,27,28,29 του Καταστατικού.
β) Το Νόμο 2725/1999
γ) Το Νόμο 4714/2020
δ)Την υπ΄αρ. 35 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ
ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα σωματεία-μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας -Παπακυριαζή 44 Λάρισα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γεν.Συνέλευσης.
2.Οικονομικός Απολογισμός και έγκριση αυτού.
3.Απολογισμός και Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης διοίκησης.
4.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
5.Αρχαιρεσίες εκλογής μελών Δ.Σ (9 τακτικών-3αναπληρωματικών) και εξελεγκτικής
επιτροπής (3 τακτικοί-1 αναπληρωματικού).
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι χωρίς νέα πρόσκληση την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 και ώρα 19.00 μ.μ στον ίδιο χώρο.
Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων σωματείων.