Η ΕΣΚΑΘ ενημερώνει τα Σωματεία – Μέλη της ότι ενόψει της Γενικής Συνέλευσης (2/7/2023), δικαίωμα παρουσίας & ψήφου θα έχουνε μόνο οι ορισθέντες Αντιπρόσωποι (Τακτικοί ή Αναπληρωματικοί).