Σας  γνωστοποιούμε της τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την υποβολή οριστικής αίτησης από τα αθλητικά σωματεία παρατείνεται έως την 31 Ιουλίου 2023.

ΦΕΚ – ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ