Η ΕΣΚΑΘ δεν θα ασχοληθεί με αργόμισθους τεμπέληδες που παριστάνουν τον προπονητή. Οι πρωταθλητές της ανεπάρκειας και της ανικανότητας ουραγοί στην αγωνιστική δραστηριότητα κατατάσσουν τον εαυτό τους στα απόβλητα.