Μετά την 1η συνεδρίαση του νέου Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ η σύνθεσή του είναι :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΒΑΙΟΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Β ΆΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΔΟΤΑΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΝΤΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
« ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
« ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
« ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
« ΧΡΙ ΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
« ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
« ΔΡΙΣΤΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΖΩΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΟΤΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΖΩΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Οι αντίστοιχες υποεπιτροπές κατά νομό θα συγκροτηθούν τις επόμενες μέρες .