Ανακοινώνεται η παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων αθλoυμένων μελών μέχρι την Τετάρτη 19/07/2023. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε κατάσταση αθλoυμένων μελών, το σύνολο των αθλητών / αθλητριών  που ανήκουν στην δύναμη σας θα αποδεσμευτούν. Ακόμα και σε περίπτωση που δεν θέλετε να διαγράψετε κανένα αθλητή / αθλήτρια πρέπει και πάλι να κάνετε ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων αθλoυμένων μελών χωρίς να επιλέξετε κάποιο αθλητή / αθλήτρια για διαγραφή.

Η έναρξη των μεταγραφών ανεξαρτήτως τύπου ορίζεται για την Πέμπτη 20/07/2023.