ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ –ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Θ.

Εχοντας υπ’όψη:

α) Τα άρθρα 6,7,9,11,15,25,27,28,29 του Καταστατικού.

β) Το Νόμο 2725/1999

γ Το Νόμο 4726/2020

δ) Το Νόμο 4714/2021

ε) Την υπ΄αρ. 2 απόφαση του Δ.Σ  της Ε.Σ.ΚΑ.Θ

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα σωματεία-μέλη της Ένωσης σε ΄Εκτακτη   Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Αυγούστου 2023 και ώρα 09.30 π.μ στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας  – Παπακυριαζή 44 Λάρισα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής .Συνέλευσης.

2.Οικονομικός  Προυπολογισμός 2024

3.Διαγραφή Σωματείων –Μελών.

4.Αναδιάρθρωση Πρωταθλημάτων.

Σε περίπτωση που δεν θα  υπάρχει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι χωρίς νέα πρόσκληση την ίδια μέρα  (27 Αυγούστου 2023) και ώρα 10.30 π.μ στον ίδιο χώρο.

Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού  των παρόντων σωματείων.