Στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, η ΕΣΚΑΘ καλεί τα σωματεία της δύναμής της, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής στο Παιδικό και Εφηβικό Πρωτάθλημα 2023-24 σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

Α) ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρωτάθλημα Παίδων ΕΣΚΑΘ για την περίοδο 2023-24 θα διεξαχθεί σε δυο κατηγορίες, τη Θεσσαλική κατηγορία Παίδων ΕΣΚΑΘ και την Περιφερειακή κατηγορία Παίδων ΕΣΚΑΘ. Η συμμετοχή στη Θεσσαλική κατηγορία Παίδων ΕΣΚΑΘ είναι προαιρετική και τα σωματεία που επιθυμούν να μετέχουν, οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως έως τις 17-08-2023, συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής, θα καταρτιστούν οι όμιλοι της Θεσσαλικής Κατηγορίας Παίδων.

Όλα τα υπόλοιπα σωματεία, θα καταταγούν γεωγραφικά στους Ομίλους των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφερειακής κατηγορίας Παίδων ΕΣΚΑΘ.

Σύστημα διεξαγωγής πρωταθλήματος παίδων 2023-24

Θεσσαλική κατηγορία Παίδων Παίδων ΕΣΚΑΘ

Μετέχουν τα σωματεία που εκδήλωσαν ενδιαφέρον κατά την παρούσα πρόσκληση, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων της ΕΣΚΑΘ. Τα σωματεία που μετέχουν διαχωρίζονται σε δυο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και συγκροτούν τον Α’ και το Β’ Όμιλο της Θεσσαλικής κατηγορίας Παίδων ΕΣΚΑΘ.

Σε κάθε όμιλο, οι ομάδες αγωνίζονται μεταξύ τους δυο φορές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί. Για τη βαθμολογία των Ομάδων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ, ενώ για τις περιπτώσεις ισοβαθμιών, εφαρμόζεται το άρθρο 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής Διοργανώσεων  της Ε.Ο.Κ..

Οι δυο ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης κάθε ομίλου, προκρίνονται απευθείας στην Τελική Φάση. Οι ομάδες από την 2η έως και την 3η θέση κάθε ομίλου, προκρίνονται απευθείας στη Γ’ φάση.

Περιφερειακή κατηγορία Παίδων ΕΣΚΑΘ

Μετέχουν όλα τα σωματεία που δεν συμπεριλαμβάνονται στη Θεσσαλική κατηγορία Παίδων ΕΣΚΑΘ και έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα Παίδων 2023-24. Ο καταρτισμός των ομίλων γίνεται με βάση γεωγραφικά κριτήρια και όπου απαιτείται λόγω του πλήθους των ομάδων και με βάση τις συμμετοχές, δημιουργούνται υποόμιλοι ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της ΕΣΚΑΘ.

Σε κάθε όμιλο ή υποόμιλο, οι ομάδες αγωνίζονται μεταξύ τους δυο φορές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί. Για τη βαθμολογία των Ομάδων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ, ενώ για τις περιπτώσεις ισοβαθμιών, εφαρμόζεται το άρθρο 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής Διοργανώσεων  της Ε.Ο.Κ..

Σε περίπτωση που σε όμιλο Περιφερειακής Ενότητας οι ομάδες διαχωρίζονται σε υποομίλους, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της ΕΣΚΑΘ θα καθορίζεται ο τρόπος ανάδειξης των 1ων και 2ων  του κάθε ομίλου ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Οι δυο πρώτοι από τα πρωταθλήματα κάθε Περιφερειακής Ενότητας προκρίνονται στη Β’ φάση.

  • Β’ Φάση

Στη Β’ φάση διασταυρώνονται σε αγώνα νοκ-άουτ, οι οκτώ (8) ομάδες που κατέκτησαν τις δυο πρώτες θέσεις ανά όμιλο Περιφερειακής Ενότητας. Τα ζευγάρια των νοκ-άουτ αγώνων, διαμορφώνονται βάσει κλήρωσης, στην οποία ο 1ος του ενός ομίλου Περιφερειακής Ενότητας, θα αντιμετωπίσει το 2ο ομίλου άλλης Περιφερειακής Ενότητας, στην έδρα του 1ου.

Από τη Β’ φάση προκρίνονται επομένως τέσσερις (4) ομάδες.

  • Γ’ φάση

Στη Γ’ φάση, ενοποιούνται οι ομάδες της Θεσσαλικής και της Περιφερειακής κατηγορίας και συγκεκριμένα συμμετέχουν οκτώ (8) ομάδες:

  • Οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 2 και 3 κάθε ομίλου της Α1 κατηγορίας, σύνολο τέσσερις (4) ομάδες.
  • Οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από τη Β’ φάση της Α2 κατηγορίας.

Οι οκτώ (8) συνολικά ομάδες αγωνίζονται μεταξύ τους σε αγώνες νοκ άουτ με βάση κλήρωση ως εξής: Οι τέσσερις (4) ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 2 και 3 κάθε ομίλου της Θεσσαλικής κατηγορίας, αντιμετωπίζουν μετά από κλήρωση τόσο ως προς τον αντίπαλο όσο και ως προς την έδρα, τις τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από τη Β’ φάση της Περιφερειακής κατηγορίας σε αγώνες νοκ άουτ.

Στη συνέχεια, οι τέσσερις (4) νικητές αγωνίζονται σε αγώνες νοκ άουτ μετά από κλήρωση, τόσο ως προς το ζευγάρι των αντιπάλων, όσο και ως προς την έδρα του κάθε αγώνα. Οι δυο (2) νικητές προκρίνονται στην Τελική Φάση του Πρωταθλήματος Παίδων Θεσσαλίας.

  • Τελική Φάση

Στην Τελική Φάση του πρωταθλήματος Παίδων Θεσσαλίας, προκρίνονται τέσσερις (4) ομάδες και συγκεκριμένα:

  • Οι δυο (2) ομάδες που κατέλαβαν την 1ηθέση κάθε ομίλου της Θεσσαλικής κατηγορίας.
  • Οι δυο (2) ομάδες που προκρίθηκαν από τη Γ’ φάση.

Στους ημιτελικούς της Τελικής Φάσης, αγωνίζονται σε νοκ-άουτ αγώνα, οι ομάδες που κατέλαβαν την 1η θέση κάθε ομίλου της Θεσσαλικής κατηγορίας με αντίπαλες τις ομάδες που προκρίθηκαν από τη Γ’ φάση. Η έδρα του αγώνα καθορίζεται επίσης μετά από κλήρωση.

Οι νικητές των δυο ημιτελικών αγώνων, αναμετρώνται στον τελικό του πρωταθλήματος Παίδων. Ο νικητής του τελικού αναδεικνύεται πρωταθλητής Παίδων Θεσσαλίας και αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στην Α’ φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της ΕΣΚΑΘ, θα καθοριστεί το γήπεδο διεξαγωγής του τελικού αγώνα.

 

Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα εφόσον δε παραστεί ανάγκη και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την κανονική  περάτωση του πρωταθλήματος και απαγορεύεται η αλλαγή της ημέρας του αγώνα λόγω άλλων αγωνιστικών υποχρεώσεων του σωματείου η κωλύματος προπονητή κ.λ.π 

Τα σωματεία που θα δηλώσουν 2 ομάδες παίδων  δεν δεσμεύουν την Ένωση για παράλληλη διεξαγωγή των αγώνων τους την ίδια ημέρα.

 

Β)ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α’ΦΑΣΗ

Τα σωματεία που συμμετέχουν στο Εφηβικό πρωτάθλημα θα αγωνιστούν σε έναν ή δύο ομίλους σε κάθε νομό ανάλογα με τον αριθμό που θα δηλώσουν συμμετοχή. Τα σωματεία του κάθε ομίλου θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές.

 

Β΄ΦΑΣΗ

Μετά το τέλος της πρώτης φάσης θα ακολουθήσει η β΄φάση για την ανάδειξη του πρωταθλητή κάθε νομού με την συμμετοχή των δύο πρώτων ομάδων του κάθε ομίλου σε αγώνες νοκ-άουτ μεταξύ του πρώτου του ομίλου και του δευτέρου του β ομίλου και του πρώτου του β ομίλου και του δεύτερου του α΄ομίλου. Στη συνέχεια οι πρωταθλητές των νομών θα αγωνιστούν μετά από κλήρωση σε αγώνα νοκ-αουτ σε ουδέτερο γήπεδο, στην συνέχεια οι δύο νικήτριες ομάδες θα αγωνιστούν στον τελικό σε ουδέτερο γήπεδο για την ανάδειξη του πρωταθλητή Θεσσαλίας .

 

ΑΡΘΡΟ 4o : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΏΝΩΝ

Κάθε σωματείο θα δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του. Σε περίπτωση που στην περιοχή του σωματείου δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο τότε και μόνο μπορεί να αγωνιστεί σε κλειστό άλλης περιοχής της πλησιέστερης προς τα άλλα σωματεία του ομίλου.

Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Στους αγώνες του πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες molten. Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της με τρείς (3) τουλάχιστον μπάλες, όμοιες με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 6o : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους των κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του ισχύοντος. Ειδικά για το εφηβικό πρωτάθλημα οι γεννηθέντες το έτος 2006 και νεότεροι. Στο παιδικό πρωτάθλημα οι γεννηθέντες το έτος 2008 και νεότεροι.

Απαγορεύεται η συμμετοχή ίδιων παικτων και στις δύο ομάδες παίδων εφ όσον το σωματείο συμμετέχει με δεύτερη ομάδα στο παιδικό πρωτάθλημα.Επιτρέπεται η μετακίνηση αθλητών από το ένα αναπτυξιακό τμήμα στο άλλο της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας μόνο μετά το τέλος του Α΄Γύρου και πριν την έναρξη του Β’ γύρου.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 5 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 5 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο τους μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από χρηματικό ποσό  20 Ευρώ ως παράβολο που βεβαιώνεται με Γ.Ε της Ένωσης.

Προσφυγές κατά των αποφάσεων της  Ε.Ο.Κ. ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, του ΣΔΟΑ κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάζεις που ισχύουν.

Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα καθώς και οι αθλητές τους συμφωνούν αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του καταστατικού των κανονισμών και των προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ  (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση Ε.Ο.Κ ,Σωματείων και αθλητών) ,μόνο τα διαιτητικά όργανα που προβλέπονται απο τις διατάζεις αυτές απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

 

ΑΡΘΡΟ 9o : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 

Τα σωματεία ,οι παράγοντες ,οι αθλητές καθώς και οι προπονητές υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το ισχύοντα αθλητικό νόμο και τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ (πειθαρχικό δίκαιο).

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για την βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 13 των κανονισμών Γενικός Κανονισμός ,Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων  Ε. Ο. Κ.( (2) βαθμοί για την νίκη,(1) βαθμός για την ήττα συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από αδυναμία /άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς και (0) βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα). Για την κατάταξη ισχύει  το άρθρο 14σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36.Γενικός Κανονισμός Οργάνωση και Διεξαγωγής Διοργανώσεων Ε.Ο.Κ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (Βλέπε προκήρυξη Α-1, Α-2, Β’ κατηγορίας.)

ΑΡΘΡΟ 11o : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι αποζημιώσεις διαιτητών και κριτών καθώς και τα οδοιπορικά θα ορισθούν από την Ε.Ο.Κ.

Οι αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά θα καταβάλλονται στην έναρξη του αγώνα από το γηπεδούχο σωματείο ,το οποίο θα λάβει τα παραπάνω ποσά από την Ε.Ο.Κ μέσω της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Στον πρωταθλητή θα απονεμηθεί Κύπελλο και στους αθλητές του θα απονεμηθούν χρυσά μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν για την διεξαγωγή κάθε αγώνα τους είτε γιατρό, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό ‘η από άλλο αναγνωρισμένο φορέα του Υπουργείου Υγείας..Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω από το γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα ,ο αγώνας θα αναβάλλεται ,και θα ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο (υπαίτιο) σωματείο θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 Ευρώ και θα καταβάλλεται στο ταμείο της Ένωσης πρίν την τέλεση του αναβληθέντος παιχνιδιού, άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Επισημαίνεται ότι εφόσον υπάρχει μετακίνηση ομάδας από άλλη πόλη και αναβληθεί λόγω απουσίας είτε γιατρού, είτε διασώστη ,είτε πιστοποιημένου προσωπικού στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό, τα έξοδα μετακίνησης του φιλοξενούμενου βαραίνουν το υπαίτιο σωματείο .Το αντίτιμο θα το καθορίζει η Ενωση και θα το καταθέτουν στην Ένωση  προκειμένου να αποδοθεί στο σωματείο, πριν την επανάληψη του παιχνιδιού ,αλλιώς θα μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα.

ΓΕΝΙΚΑ

 

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται απο τους κανονισμούς της Ε. Ο. Κ την Γενική Προκήρυξη και την παρούσα και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη απο διευκρίνηση αποφασίζει το Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.