Παρακαλείστε όπως αποστείλετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση  ddede@basket.gr , προκειμένου να γνωστοποιήσουν λεπτομέρειες σχετικά με τις υλικές τους ανάγκες καθώς και υπεύθυνο και στοιχεία επικοινωνίας, με σκοπό να προβούμε άμεσα στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν το συντομότερο δυνατόν.