Η Ε.Σ.ΚΑ.Θ διευκρινίζει ότι οι άδειες διεξαγωγής αγώνων είναι ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ με τους οποίους έχουν υποχρέωση να ευθυγραμμιστούν όλες οι Ενώσεις.
Την άδεια διεξαγωγής των αγώνων βάσει του Ν.4049/2012 άρθρο 22 χορηγεί ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας.
Με Εκτίμηση
Ε.Σ.ΚΑ.Θ