Στα πλαίσια της καλύτερης παρακολούθησης του αναπτυξιακού προγράμματος, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προχωρά στην καταγραφή  των αναπτυξιακών τμημάτων των σωματείων – μελών της τα οποία μετέχουν σε πρωταθλήματα – τουρνουά τα οποία διοργανώνονται από την ίδια ή τις Ενώσεις της.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε σωματείο θα πρέπει μέχρι τις 30/11 να καταγράψει το σύνολο των τμημάτων του που λαμβάνουν μέρος σε πρωταθλήματα – τουρνουά τα οποία διοργανώνονται από την ΕΟΚ ή τις Ενώσεις της. Οδηγίες αναφορικά με την καταχώρηση των αναπτυξιακών τμημάτων μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο, στην ενότητα «Οδηγίες καταχώρησης αναπτυξιακών τμημάτων». Τονίζεται ότι κάθε φορά που κάποιο αναπτυξιακό τμήμα του σωματείου σας συμμετέχει για πρώτη φορά σε διοργάνωση ΕΟΚ / Ένωσης για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 θα πρέπει να  προχωρείτε στην καταχώρηση του τμήματος αυτού.

Τονίζεται ότι η καταχώρηση των αναπτυξιακών τμημάτων του σωματείου σας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της επιστροφής χρημάτων αγώνων αναπτυξιακού.

Οδηγίες Καταχώρησης Αναπτυξιακών Τμημάτων