Εν όψει των επικείμενων (εντός του 2024) Γενικών Συνελεύσεων της Ε.Ο.Κ και προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της  και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα ψήφου, είτε παρασταθούν δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να τηρηθεί η διαδικασία που παρέχεται  μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://apps.basket.gr, έως την έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου αγωνιστικής 2023-2024.

Ως εκ τούτου:

Α. τα ως άνω σωματεία, θα πρέπει να επισκεφθούν αρχικώς την ηλεκτρονική διεύθυνση https://apps.basket.gr και να αυθεντικοποιηθούν επιτυχώς (κάνοντας χρήση του λογαριασμού taxisnet του σωματείου).  Εφόσον αυθεντικοποιηθούν επιτυχώς, θα πρέπει να επιλέξουν «Νέα Αίτηση» και κατόπιν «Κατάθεση πρακτικού εκπροσώπησης στην Γενική Συνέλευση».

Β. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η κατάθεση του πρακτικού εκπροσώπησης στην Γενική Συνέλευση, θα εμφανιστεί επιβεβαιωτικό μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή, το αίτημα πλέον θα έχει υποβληθεί επιτυχώς και θα  βρίσκεται σε κατάσταση «Αναμένεται πληρωμή». Επιλέγοντας την προβολή των περιεχομένων του υποβληθέντος αιτήματος θα εμφανιστεί το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί καθώς και ο  κωδικός πληρωμής (RF) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Το ως άνω ποσό αντιστοιχεί στις οικονομικές υποχρεώσεις-ετήσιες συνδρομές, ποσού πέντε (5,00) ευρώ κατ’ έτος.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα χρήματα των ως άνω ετήσιων συνδρομών, πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ο οποίος εποπτεύεται από τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από δύο μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ και από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΟΚ.

Γ. Μόλις η ως άνω πληρωμή ληφθεί μέσω ΔΙΑΣ από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, θα αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο θα ενημερώνει το σωματείο ότι το αίτημά του προωθήθηκε προς έλεγχο στην Νομική Υπηρεσία.

Δ. 1. Εφόσον ο έλεγχος από την νομική υπηρεσία της Ε.Ο.Κ ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα πραγματοποιηθεί αποδοχή του αιτήματος και θα αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο θα  ενημερώνει ότι το αίτημα εγκρίθηκε.

2. Στην περίπτωση που ο έλεγχος από την Νομική Υπηρεσία της Ε.Ο.Κ έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη του αιτήματος, θα αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο θα ενημερώνει το σωματείο για τον λόγο απόρριψης. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία χωρίς να απαιτείται όμως εκ νέου πληρωμή οιουδήποτε ποσού.

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία (έναρξη χειμερινής μεταγραφικής περιόδου 2023-2024) έως την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ως άνω ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ διαδικασία, ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ θα πρέπει να προβούν στην όσο το δυνατόν πιο άμεση ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, προκειμένου αφενός μεν να διενεργηθεί ο έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής και ψήφου στις επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΚ, αφετέρου δε να παρέχεται στο σωματείο το δικαίωμα να προβεί σε αιτήσεις μεταγραφών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για  την ως άνω διαδικασία, καθώς και για την διαδικασία επανυποβολής του πρακτικού εκπροσώπησης παρέχονται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.