Γνωστοποιείται το πρόγραμμα των αγώνων που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του Camp Χριστουγέννων ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ του Αναπτυξιακού Προγράμματος Κοριτσιών της Ε.Ο.Κ. στο Κλ. Γυμν. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ στις 04-05 & 06/01/2024.

CAMP ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΛ. Γ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 17:00 ΟΜΑΔΑ Α – ΟΜΑΔΑ Β
ΚΛ. Γ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 19:00 ΟΜΑΔΑ Γ – ΟΜΑΔΑ Δ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΚΛ. Γ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 17:00 ΟΜΑΔΑ Α – ΟΜΑΔΑ Γ
ΚΛ. Γ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 19:00 ΟΜΑΔΑ Β – ΟΜΑΔΑ Δ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΚΛ. Γ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 10:00 ΟΜΑΔΑ Β – ΟΜΑΔΑ Γ
ΚΛ. Γ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 12:00 ΟΜΑΔΑ Α – ΟΜΑΔΑ Δ