ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΡΙΤΩΝ ΑΓΩΝΑ ΕΦΗΒΩΝ Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (10/1/2024)