ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ –ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Θ.

Έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 6,7,9,11,15,25,27,28,29 του Καταστατικού.

β) Το Νόμο 2725/1999

γ Το Νόμο 4726/2020

δ) Το Νόμο 4714/2021

ε) Την υπ΄αρ. 5 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Σ.ΚΑ.Θ

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα σωματεία-μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Απριλίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας – Παπακυριαζή 44 Λάρισα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής .Συνέλευσης.

2.Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 3/7-31/12/23.

3.Εγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2025.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι χωρίς νέα πρόσκληση την ίδια μέρα (21 Απριλίου 2024) και ώρα 10.30 π.μ στον ίδιο χώρο.

Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων σωματείων.