Με το παρόν σας επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Τουρνουά W RISING STARS 24_25, η Δήλωση Συμμετοχής και οδηγίες για την υποβολή της μέσω της πλατφόρμας της Ε.Ο.Κ.  .

Μετά την ολοκλήρωση των Δηλώσεων Συμμετοχής (04-23/06/2024) σε συνεργασία με τις Ενώσεις και τα συμμετέχοντα σωματεία, θα κοινοποιηθεί το πρόγραμμα της Προκριματικής Φάσης με την ολοκλήρωση της οποίας θα ανακοινωθούν οι ομάδες που προκρίνονται, οι ημερομηνίες και οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα Rounds της Κανονικής Περιόδου που οδηγούν στην Τελική Φάση του FINAL – 4 του W RISING STARS 24_25.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ W RISING STARS 2024-2025

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ